Zobacz działy w naszej firmie

Poznaj społeczność Done!

Dział Windykacji

Do naszych głównych obowiązków należy bezpośrednie nawiązywanie kontaktów z dłużnikami, negocjowanie warunków spłaty zadłużenia, wyjaśnianie przyczyn opóźnień w zakresie realizacji płatności, oraz monitorowanie spłaty należności. Zawsze trzymamy rękę na pulsie!
powrót