MENEDŻER DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

W BRANŻY TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNO-LOGISTYCZNEJ

WAŻNE BYŚ JUŻ MIAŁ:
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • znajomość zasad i wymagań ubiegania się o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania projektów
 • praktyczne doświadczenie w zakresie pracy projektowej
 • umiejętność korzystania z narzędzi przeznaczonych do składania wniosków o dofinansowanie i wniosków rozliczających
 • ciekawość, inicjatywa, samodzielność i umiejętność ustalania priorytetów
Twoje zadania:
 • współpraca ze wszystkimi funkcjami firmy, w celu identyfikacji projektów/działań kwalifikujących się na finansowanie ze źródeł zewnętrznych (głównie dotacji unijnych)
 • bieżący monitoring programów dofinansowań zewnętrznych w kontekście szans stwarzanych dla rozwoju Spółki oraz opracowywanie propozycji ich zastosowania
 • monitoring, analiza i raportowanie stanu realizacji wykonywanych działań, w tym efektów i zagrożeń dla realizowanych i potencjalnych projektów
 • przygotowanie organizacyjne Spółki oraz opracowywanie wszelkiej dokumentacji, wniosków, budżetów, harmonogramów w celu otrzymania dotacji
 • reprezentowanie Spółki oraz negocjacje z instytucjami dystrybuującymi środki, dostawcami czy doradcami zewnętrznymi;
 • nadzór nad dokumentacją projektową i umowami na podstawie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych w celu prawidłowego rozliczenia dofinansowań
 • monitoring, kontrola i koordynacja realizacji projektów (project management) w celu prawidłowego rozliczenia dofinansowań

Rozpocznij z nami nową podróż, DONE! wskaże Ci kierunek!

Zyskujesz od DONE!

Na początek


atrakcyjne wynagrodzenie oraz system premiowy
Kompleksowy onboarding
nowoczesne metody zarządzania projektami (Design Thinking, Agile)
Welcome Box Prezent Powitalny

Rozwijaj się


Pakiet
szkoleń
jasna ścieżka
kariery
udział
w innowacyjnych
projektach B+R
wsparcie ze strony
innych działów
(prawnego, it, analiz,
marketingu, ksiągowości)

Poczuj się dobrze


zgrany
team
liczne
Benefity
Imprezy
integracyjne
Brak
dress codu