Zobacz działy w naszej firmie

Poznaj społeczność Done!

Dział Controllingu

Zajmujemy się kontrolą -porównaniem wyników rzeczywistych z wynikami planowanymi, kierowaniem -przeprowadzeniem działań korygujących; wprowadzeniem kalkulacji kosztów i wydajności; tworzeniem wskaźników i mierników oceny sytuacji finansowej DONE!. Do pracy przychodzimy z misją polepszania i umacniania pozycji naszej firmy na rynku.
powrót